Viitamine

Arvutiturve on avatud kõigile külastajatele.

Kõiki selles blogis avaldatud materjale võib tsiteerida, viidata või kokkuvõtvat ülevaadet teha teistel veebilehtedel nii isiklikul kui üldharival otstarbel.

Tänan ette, et viitamisel märgitakse ära ka artiklite algallikas!

 

https://arvutiturve.wordpress.comArvutialased artiklid, õpetused ja ülevaated.

 

 

<span>%d</span> bloggers like this: