Viitamine

Arvutiturve on avatud kõigile külastajatele.

Kõiki selles blogis avaldatud materjale võib tsiteerida, viidata või kokkuvõtvat ülevaadet teha teistel veebilehtedel nii isiklikul kui üldharival otstarbel.

Tänan ette, et viitamisel märgitakse ära ka artiklite algallikas!

Arvuti turvalisus ning korrashoid. https://arvutiturve.wordpress.com

Arvutialased artiklid, õpetused ja ülevaated.Computer Security and Maintenance.

Computer-related articles, tutorials and reviews. programmide kasutusjuhendid, õpetused. pildid

Programmide kasutamine - õpetused ja ülevaated koos paljude piltidega


%d bloggers like this: